سری جدید تاور کرین پتن

مشخصات سری جدید تاور کرین پتن فرانسه

سری جدید تاور کرین پتن فرانسه که به سری MDT CCS City معروف اند؛ با ابتکارات و فناوری های جدید توانسته بخوبی مشکلات مدل‌های پیشین جرثقیل‌های پتن را رفع نموده و بسیار محبوب واقع شوند. اطلاعات بیشتر