بازسازی برج ایفل با آسانسور آلیماک

چالش آسانسور آلیماک برای بازسازی برج ایفل

آسانسور آلیماک این امتیاز برجسته را دارد که تاکنون راهکارهای تخصصی را برای شناخته شده ترین پروژه‌های جهانی ارائه کرده است و مورد اعتماد کشورها و شرکت‌های بزرگ در سراسر دنیا است. اطلاعات بیشتر